Waarom BHV

Arbeidsomstandigheden

Het aanstellen van een bedrijfshulpverlener helpt om de veiligheid binnen uw bedrijf te vergroten. Een bedrijfshulpverlener is een werknemer die is opgeleid om bij gevaarlijke situaties medewerkers en gasten hulp te verlenen. Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor het werken onder veilige en gezonde omstandigheden. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schept randvoorwaarden en bepaalt het kader waarbinnen bedrijven zelf maatregelen nemen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Een vrouw is van de trap gevallen

Verplichtingen bedrijfshulpverlening

In de Arbowet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Iedere werkgever is verplicht om een goede bedrijfshulpverlening te organiseren en in dit kader één of meerdere bhv'ers aan te wijzen. Bij het bepalen van de manier van bedrijfshulpverlening of het aantal bhv’ers moet wel rekening worden gehouden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die er spelen.

Een vrouw wordt op een brancard gelegd

Opleiding en uitrusting

Als het bedrijf bhv’ers aanstelt, moet ervoor gezorgd worden dat zij beschikken over een goede opleiding en uitrusting om hun taken goed uit te voeren. Bedrijven moeten naast het nemen van maatregelen ook contacten onderhouden met de betrokken externe hulpverleningsorganisaties wanneer er zich een ongeval voordoet. Hierbij kunnen wij u van dienst zijn. Wilt u graag weten welke trainingen en opleidingen wij verzorgen? Bekijk dan onze pagina ‘opleidingen’ of klik hier.

Een man en vrouw blussen een brand