Opleidingen

Training en Opleiding

Wij bieden diverse trainingen aan op het gebied van hulpverlening. Je kunt dan denken aan Bedrijfshulpverlening (BHV), eerste hulp, eerste hulp aan kinderen, reanimatie, ploegleider, VCA, brandpreventie en ontruiming.

Basisopleiding Bedrijfshulpverlening

De reguliere basisopleiding BHV omvat het onderdeel Levensreddende Handelingen en Brandbestrijding. De opleiding wordt gegeven volgens de richtlijnen van het Nederlands Instituut voor Bedrijf Hulp Verlening (NIBHV). Ook de herhalingsopleidingen worden volgens deze richtlijnen gegeven.Een vrouw staat bij een EHBO doos

Eerste Hulp bij ongevallen (EHBO)

Tijdens deze opleiding leert u hulp verlenen in levensbedreigende situaties, maar ook bij kleine incidenten in en om huis. De opleiding wordt gegeven volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis, Rode Kruis of NIBHV. De herhalingsopleiding/verdieping wordt ook volgens de geldende richtlijnen gegeven.

Een open EHBO doos

Eerste Hulp Aan Kinderen (EHAK)

Deze opleiding is speciaal gericht op ongevallen bij kinderen (baby’s en jonge kinderen). De opleiding is geschikt voor professionals die werken met kinderen, maar ook voor ouders en grootouders. Ook deze opleiding wordt volgens de geldende richtlijnen van de diverse organisaties gegeven.

Een oefenpop voor EHAK

Reanimatie (incl. gebruik van AED)

In Nederland overlijden 5.300 mensen per jaar aan een hartstilstand. Dat zijn ruim 14 mensen per dag. Dit geeft aan hoe belangrijk het is dat er op tijd wordt ingegrepen en een reanimatie wordt gestart. Bij ons kun je een opleiding van 3 uur volgen om te leren reanimeren. Wij werken volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad.

Reanimatie op een oefenpop

Ploegleider training

De Basisopleiding Ploegleider omvat het onderdeel ‘Aansturing van het personeel’ en ‘Ondersteuning van het managementteam’ binnen het eigen bedrijf als het gaat over advies en informatie. De opleiding is volgens de richtlijnen van het NIBHV (Nederlandse Instituut voor Bedrijf Hulp Verlening). Ook de herhalingsopleiding wordt gegeven volgens deze richtlijnen.

Een vrouw wordt op een brandcard van de trap gedragen

VCA Basis en VOL

VCA trainingen zijn gericht op veilig werken op een werkplek waarbij de essentie moet zijn om de werkomstandigheden te verbeteren en zo de kans op ongevallen te verminderen.


Mensen maken een ontruimingsplan

Brandpreventie

Tijdens deze korte training leer je wat de diverse onderdelen zijn om een brand te laten ontstaan en hoe je een brand kan blussen. Daarbij wordt ook meegenomen hoe je het ontstaan van een brand kunt beperken.

Een kleine brand wordt geblust

Ontruiming/Calamiteiten

Tijdens deze oefeningen worden situaties/calamiteiten nagebootst die zich kunnen voordoen binnen een bedrijf. Hier wort gekeken naar de specifieke arbeidsomstandigheden, waardoor maatwerk kan worden geleverd. Na afloop van deze oefeningen is er een evaluatie en wordt er een rapport opgesteld.

Deze training is speciaal gericht op de hulpverleners die getraind moeten zijn in het behandelen van meerdere slachtoffers tegelijk. Te denken is aan bedrijven, scholen en instituten. Een situatie met meerdere slachtoffer vergt de nodige bekwaamheid -betreffende de organisatie en coördinatie van de bedrijfshulpverlener (BHV-er).

Een ontruimingsplan wordt uitgebeeld